Hans Morten Johannessen
Daglig leder
Bjarne Kvist Hansen
Styreleder