Vi sikrer deg for arbeid i høyden

Stillas

Det er best å være godt sikret når du jobber i høyden! Med våre typegodkjente stillas kan du være sikker på at du er sikker, for å si det på den måten!

Arbeid i høyden er kan være vanskelig. Det skal ikke bare være trygt å jobbe der, men skal også være mulig å bevege seg enkelt. På den måten skal man kunne gjøre unna arbeidet på en ordentlig måte. Denne utfordringen løser du best med et ordentlig stillas og taksikring.

Stillasutleie fra Strand Bygdeservice
Våre stillas gjør at du er sikret på den måten lover og regler krever, samt at du også har den bevegelsesfriheten du må ha for å utføre arbeider, selv høyt over bakken.

Når du leier stillas av oss er du sikker på at det stillaset du bruker er sikkert og typegodkjent.

Montering og demontering av stillas
Våre stillas monteres på en sikker måte etter gjeldende lover og forskrifter. Vi tar på oss både montering og demontering av stillaser du leier av oss.

Kontakt oss i dag for leie og montering av stillas. Vær godt sikret med et stillas fra Strand Bygdeservice!

Våre stillas sørger for at du har den bevegelsesfriheten du trenger når du jobber i høyden. Kontakt oss i dag for å leie!

Vi leverer kun typegodkjente stillaser med sikring. Disse monteres enkelt på en sikker måte, og følger alt etter gjeldende lover og forskrifter.