TRYGG OG EFFEKTIV TREFELLING

Trefelling og stubbefresing

Det har etter hvert blitt mange oppdrag på trefelling, og har god erfaring fra denne type arbeid. Vi kvister, kapper til ved, rydder opp og kjører bort avfallet – alt etter hva du som kunde ønsker.

For rask og effektiv fjerning av kvist disponerer vi også flishogger.

Med vår kompetanse kan vi utføre alt fra felling av enkelte vanskeligstilte trær i private hager, til rydding av tomter og større byggefelt. Vi har forsikring med utvidet dekning.

Skal du ha fjernet en stubbe i hagen, tilbyr vi også fjerning av dette på en enkel og skånsom måte! Stubber i hagen er lite dekorative, i veien for plenklipping og kan dessuten tiltrekke seg maur og annet småkryp vi ikke vil ha der. Stubbefjerning er gjerne en både kostbar og omfattende operasjon. Skal stubben graves opp må du ha atkomst for gravemaskin, og det er ikke i alle hager dette er godt mulig. Det kan også bli skader på plenen.

På grunn av dette velger vi en enklere framgangsmåte. Vi freser bort stubben i stedet! Det eneste som står igjen etter stubbefresing er et hull og masse flis. Kontakt oss i dag for stubbefresing!

 

Snakk med oss om trefelling! Vi har alle sertifikater og forsikringer i orden.

  • Trygg og effektiv fjerning av trær
  • Kronesikring
  • Oppkapping og bortkjøring

Prisen beregnes slik pr. cm diameter på stubben ved bakkenivå:
Inntil 50 cm diameter Kr. 12,- pr. cm.
50-80 cm diameter Kr. 15,- pr cm
80-100 cm diameter Kr. 18,- pr. cm
Over 100 cm diameter Kr. 20,- pr. cm
Tillegg for store rotbein.

Minstepris pr. oppdrag Kr. 600,-

Kjøring kommer i tillegg.
Priser er oppgitt uten merverdiavgift.

Ved større oppdrag med mange stubber kan prisen reduseres etter avtale.