Pålitelig vaktmester for privat, borettslag og bedrift

Vaktmestertjenester

La oss ta vaktmesterjobben hos deg, i ditt borettslag eller for din bedrift! Vi tar alt av vedlikeholdsarbeid, hagearbeid, snørydding og strøing, maling og ellers alt annet som går inn under vaktmestertjenester.

Vi har allerede flere vaktmestere (driftsteknikere) i borettslag og bedrifter. De sørger for at alt er i orden og retter opp feil der de finner det, samtidig som passer på bygget.

Med oss kan du inngå faste vaktmesteravtaler. Da tar vi oss av vedlikeholdsarbeidet og bygningskontrollen for bygget ditt. Vi tar også hagearbeid, hekkeklipp og annet arbeid du vil ha utført.

Våre dyktige medarbeidere utfører alt av vaktmesterarbeid og har lang erfaring innen vaktmesteryrket. De gjennomfører alt fra små håndverkertjenester til vedlikehold og tilsyn på din eiendom. Med gressklipping, hekketrimming og trimming av busker om sommeren, og med snørydding, strøing og fjerning av istapper fra bygg om vinteren.

Kontakt oss for en avtale om vaktmestertjeneste for ditt borettslag, sameie eller bedrift!

Vaktmesterne våre tar seg av alt av vedlikeholdet på din eiendom. De har også erfaring med å utføre små reparasjoner om det trengs.

  • Vedlikehold
  • Små håndverkertjenester
  • Rydding

Noe av det våre vaktmestere kan hjelpe til med når våren og sommeren kommer.

  • Gressklipping
  • Trimming av hekker og busker
  • Feiing

Trygg framkommelighet er viktig om vinteren. Våre vaktmestere sørger for dette.

  • Snørydding
  • Strøing
  • Fjerning av istapper og snø fra tak